Sten Johansson

Uppdrag, kommun & region:

Ledamot i Miljö och byggnämnden

Tidigare arbetat som lantbrukare, mjölkbonde.

Jag brinner för att det ska byggas fler bostäder i Vetlanda. För att få bukt på bostadskrisen borde vi bygga mer på höjden. Det skulle gynna både handeln och den bostadssökande. Under de 25 år jag varit i miljö- och byggnämnden har det alltid varit tabu när det kommer till att bygga på höjden. Det måste vi ändra på.

Integrationen i Vetlanda måste bli bättre. Det är idag en alldeles för dålig fördelning mellan kvinnor och män som får hjälp i Sverige. För att rättvis och bra integration ska vi ta in lika många kvinnor som män. De som kommer måste också få lära sig om de svenska värderingar som vi har här, särskilt vår syn på jämställdhet. Min son som är polis berättar hur några av de nyanlända skrattar åt kvinnliga poliskollegor. Så får det inte va!

Du når mig på:
sten.johansson@vetlanda.se