Robin Wallén Nilsson

Uppdrag, kommun:
Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden.

Uppdrag, partiet
Ledamot i Styrelse
Företagarrådet
Valstrategigruppen

Jag vill vara med och utveckla Vetlanda och Sverige.
Mina främsta områden är företagande, föreningsliv och ekonomi.

Jag är öppen för dialog:
”Som politiker har man inte per automatik alltid de bästa lösningarna och idéerna men jag skall vara bäst på att känna igen en bra idé/lösning och ta vara på den och se till att just din idé kommer fram.” – RWN

Vetlanda är en bra stad. Men det finns mycket som kan bli bättre. Jag vill vara en del av utvecklingsprocessen och jag hoppas att du också vill vara med. Tillsammans kan vi göra Vetlanda Kommun ännu bättre för både företag och privatpersoner.

Företagande

I vårt företagarklimat är det så enkelt som det bara går att driva företag. Det skall krävas hårt arbete, men på de ställen där förenklingar kan ske skall vi också se till att hjälpa våra företag med detta. Vi vill också göra det billigare att anställa för att få fler i arbete, det vinner vi alla på! Företagen är de som ser till att vi kan ha en god välfärd i Sverige och att människor har jobb att gå till. Detta måste vi förstå och genom att utveckla företagandet, utvecklar vi välfärden.

Föreningsliv

Föreningslivet är av yttersta vikt. Det utvecklar, fostrar och skänker oerhört mycket glädje till oerhört många, oavsett om du är intresserad av idrott, dans, musik eller teater eller kanske konst.
Föreningslivet ger mycket, men det är inte alltid enkelt. Ideella krafter är navet i föreningslivet och det gäller att hitta de människor som brinner för sin förening och dess medlemmar.

En stor och mycket viktig del i föreningslivet är att arbeta för det ”livslånga intresset”. Inte bara att hålla på som ung och sedan lämna när man blir äldre, utan det absolut roligaste är när någon får en så stark gemenskap och starkt intresse att man håller på hela livet, oavsett om det är som utövare, styrelsemedlem, ideell kraft eller som ledare.
Alla är viktiga och kan bidra i en förening!

Ekonomi

Vi behöver både lokalt och nationellt en stark ekonomi. Det får vi genom att så många som det bara går arbetar och att skattepengarna används effektivt och smart. Vi måste se till att utveckla arbetslinjen där fler ges möjlighet att gå till ett jobb. En bra skola som förbereder individen för kommande arbetsliv och ett företagande som blommar och utvecklas leder i sin tur till en stark ekonomi. Det är viktigt att alla delar fungerar då det är en kedja och om den ena länken inte fungerar, blir inte heller den återstående kedjan speciellt stark.

Du når mig på:
072-33 73 650
robin.wallen-nilsson@vetlanda.se
www.rwn.se

Robin Wallén Nilsson

Tillbaka till förstasidan!