Våra Moderata förtroendevalda från 2019

Efter gårdagens kommunfullmäktige kan vi nu konstatera att det är denna uppsättning Moderater som blivit förtroendevalda.

Kommunstyrelsen:
Carina Bardh, 1:e vice ordförande, Kommunalråd
Douglas Thor
Sofie Schiller, ersättare
Anton Sigfridsson, ersättare

Barn- och Utbildningsnämnden:
Douglas Thor
Carina Wall, ersättare

Kultur- och Fritidsnämnden:
Robin Wallén Nilsson, Ordförande
Björn Rydén, ersättare

Miljö- och Byggnämnden:
Sten Johansson, 1:e vice Ordförande
Henrik Freij

Socialnämnden:
Louise Rönnqvist, 1:e vice ordförande

Tekniska nämnden:
Sofie Schiller
Kjell-Åke Nottemark, ersättare
Joacim Strandberg, ersättare

Vård- och Omsorgsnämnden:
Anders Bengtsson, Ordförande
Shake Khachatryan
Nanna Axelsson, ersättare

Valnämnden:
Carl-Axel Bengtsson, 1:e vice Ordförande
Anton Sigfridsson, ersättare

Kommundelsråd:
Douglas Thor, Ordförande, Björkö
Kjell-Åke Nottemark, Bäckaby
Magdalena Andersson, Korsberga
Ann-Britt Danvall, Lannaskede
Kjell Sandahl, Nye
Gunnel Bjäde, Ekenäs
Fredrik Johansson, Vetlanda-Bäckseda

Revisor:
Kjell Gunnarsson, 1:e vice Ordförande

Gemensam överförmyndarnämnd:
Magdalena Andersson, ersättare

Gode män enligt fastighetsbildningslagen:
Kjell Sandahl, (Jord och Skog)

Höglandets räddningstjänstförbund:
Kjell Sandahl, 1:e vice Ordförande

Höglandsförbundet, direktionen:
Carina Bardh, ersättare

NUVAB:
Carina Bardh, ersättare

Förvaltare av Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond:
Ulf Lindstrand