Nyinflyttad från Tingsryds kommun där jag varit ledamot i kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden samt nämndeman i Växjö Tingsrätt.
Arbetar som chefssekreterare inom Region Kronoberg och har en bakgrund som egenföretagare inom marknadsföring och administration.

De frågor jag brinner extra för:

• Företagsamhet/entreprenörskap som gör det enklare att starta och driva företag.
• Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att enklare att bygga nära vatten. Tillgång till fiber är en självklarhet.
• Stärkt svenskt försvar mot såväl traditionella militära hot som ökad underrättelseverksamhet, desinformation och cyberhot.
• Säkrad trygghet med fler poliser och skärpta straff.
• Hälso- och sjukvård som sätter patienten och patientens säkerhet och trygghet främst med stärkt vårdkvalitet, kortade vårdköer och förbättradarbetsmiljö för vårdpersonalen.