Douglas Thor

Uppdrag, kommun:
Ersättare i Vård- och Omsorgsnämnden
Uppdrag, län:
Förste vice distriktsordförande MUF, kampanjansvarig, Riksdagsnomineringskommittén
Uppdrag, partiet:
Kampanjmaterial Vetlanda kommun, Valstrategigruppen.

Skolan är enligt mig den mest akuta samhällsfrågan. Utan skolan finns det ingen framtid för Sverige. Tack vare alliansens många reformer inom skolan har nu trenden av sjunkande kunskap vänt och är i alla fall på väg åt rätt håll. Tyvärr finns det mycket mer som behöver åtgärdas och där kommer jag in i bilden. Jag vill att det i skolan ska vara en god arbetsmiljö för elever och lärare samt att fokus ska ligga på kunskap. Det är eleverna, vår framtid, i Vetlanda kommun värda.

Tryggheten är den viktigaste faktorn för ett fungerande samhälle. Både dagar och nätter så finns det de som stjäl från butiker och förstör för de näringsidkare som driver staden framåt. På helger så uppkommer alltför ofta att ungdomar efter festligheter hamnar i tvist med varandra och begår lagbrott såsom misshandel och även sexualbrott. Tyvärr är det så att dessa lagbrott av olika slag alltför sällan leder till uppklarning och straff. Det måste vi politiker se och göra något åt genom t.ex. modernare trygghetsmetoder som kameraövervakning. Vetlanda ska vara en trygg stad att vistas och driva företag i – både dag som natt.

Psykisk ohälsa är ett fenomen som blir allt mer förekommande i alla åldrar. Folkhälsomyndighetens undersökning om Skolbarns hälsovanor visar att besvären ökar med ålder och att andelen tonåringar med besvär har fördubblats under en 30-årsperiod. Skolan är ofta den plats där psykisk ohälsa upptäcks först och då ska det finnas förutsättningar att ge eleven det stöd, hjälp och vägledning som hon eller han behöver. Tas inte den psykiska ohälsan på allvar riskerar det att bli vår tids största folkhälsoproblem.

Framtiden säkras inte genom ett girigt kortsiktigt tänk om att bygga kulturprojekt istället för skolans, vårdens och trygghetens många behov. Genom att försäkra sig om trygga och hälsosamma förhållanden för våra barn i skolan så bygger vi en stark framtid för vår lilla kommun Vetlanda.

Du når mig på:
0760506147
Douglas.thor@moderaterna.se

Tillbaka till förstasidan!