Carina Bardh

Uppdrag, kommun & region:
Kommunalråd och Kommunstyrelsens 1;e vice ordförande

Uppdrag, partiet:
Gruppledare, styrelseledamot i Moderaterna Vetlanda kommun

Som Gruppledare är min uppgift att hålla ihop och stötta mina medspelare i Moderatlaget för att Vetlanda kommun ska ha en EFFEKTIV VERKSAMHET med BÄSTA KVALITE som MÅL!

Jag tror på individens eget tänkande och förmågan att styra sitt eget liv med CIVILKURAGE och ta sitt samhällsansvar!

Min politiska vision är:
Vi ska ha en rättvisande inställning till HELA VETLANDA KOMMUN!  Med en livskraftig utveckling av centralort och landsbygd skapar vi ett attraktivt och hållbart Vetlanda att leva och bo i. Jag tror på individen, företagen och föreningarna och ska driva en politik för tillväxt och trygghet!
Högst upp på mina fokusområden är:
Ett livskraftigt NÄRINGSLIV  ”Navet”  i vårt samhälle.
Mår företagen bra – genererar det arbeten, som i sin tur genererar skatteintäkter till vår VÄLFÄRD, vår kärnverksamhet såsom vård o omsorg, barn o utbildning, sociala insatser o trygghet.

Vi ska ge förutsättningar att starta, driva och utveckla företag.
Minska regelkrångel, snabb kommunal behandling, framförhållning av bostad/industrimark och bostäder av olika slag, integrerad skola/företag, kompetensförsörjning, 2-årig yrkesinriktad linje, lärlingsjobb, förbättra infrastrukturen
= SMIDIGHET!!!

INTEGRATIONEN är en utmaning även i Vetlanda kommun.
En assimilering av våra nyanlända till vårt samhälle och hur vi ska stödja den processen.
Det handlar om kultur, religion, tradition o etnicitet, samma rättigheter som skyldigheter.

Svenska värderingar och det svenska språket ska vara ett tydligt krav.

Viktigt är att snabbt komma till EGENFÖRSÖRJNING och INNANFÖRSKAP!

Vi M vill gå från bidrag till arbete, för vägen till EGENFÖRSÖRJNING och FRIHET går genom ett ARBETE!   Vi alla mår bra av att ha sysselsättning och ett innanförskap i samhället – inte hamna i ett bidragsberoende och stanna där!

TRYGGHET för individer och företag. Vi måste stärka rättskedjan, ge poliserna möjlighet i sitt arbete, övervakningskameror som ett komplement o redskap i utredningar mm.

Jag tror på ALTERNATIVA DRIFTSFORMER  i Vetlanda kommun. En möjlighet för medborgaren att få välja, vilken aktör som är bäst. Konkurrens och mångfald gynnar medborgaren både ur ett ekonomiskt och ett kvalitetsmässigt perspektiv!

Som folkvald kommunpolitiker har jag till uppgift att HUSHÅLLA MED KOMMUNINVÅNARNAS PENGAR  på ett effektivt och aktivt sätt. Det handlar om PRIORITERINGAR!

Jag vill arbeta för att man ska vara dynamisk och flexibel, göra omstruktureringar och förbättringar i den befintliga organisationen i Vetlanda kommun.
Ett SUNT FÖRNUFT som bygger på erfarenhet, ärlighet och ordning/reda.

Mina 3 ledord följer mig: HELHET – BALANS – MÖJLIGHETER

Du når mig på:
073-867 09 88
0383 – 72 44 80
Carina.bardh@vetlanda.se

Tillbaka till förstasidan!