Vetlanda är en bra stad!

Trevliga människor, fungerande handel, bra näringsliv och ständigt ökande befolkning. För att upprätthålla detta krävs förutom varje individs engagemang i företag, skolor, föreningar även en stark politik. En politik för tillväxt, trygghet och som möjliggör fortsatt befolkningstillväxt.

Moderaterna Vetlanda är det partiet i Vetlanda som har politiken för detta! Vi ska vara konkreta, tydliga och lyhörda. Vi tror på individen, företagen och våra föreningar.

Vi hoppas att just du röstar på oss så att vi kan driva den politiken som tar Vetlanda ännu längre!

På hemsidan hittar du bla: Nyheter, Våra FörtroendevaldaStyrelsen och Kontakt till oss.

Senaste nyheter

Visa alla nyheter